Hallitus 2019

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi  6 jäsentä,sekä varapuheenjohtaja ja 4 varajäsentä.
Jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Heistä on erovuorossa vuosittain puolet.
      Mainitussa Kokouksessa valitaan myös edustajat Ruskaliiton kokouksiin sekä            

                               muihin eläkeläisjärjestöjen yhteisiin toimikuntiin.
            Yhdistyksen säännöt löytyvät sivupalkin linkistä.

Hallituksen varsinaisille-ja varajäsenille voitte kertoa toiveitanne,
tai antaa palautetta toiminnastamme. Olemme Teitä varten ja teemme parhamme että Te - jäsenistömme olisitte tyytyväisiä!

                         Vuonna 2019
            
           Hallituksen puheenjohtaja on Jorma Jouppila, puh 0400565967 
             jorma.jouppila@gmail.com               
            
           Varapuheenjohtaja Raili Isotalo, puh 0407662710
                raili.isotalo@gmail.com
           
           Sihteeri ja jäsenasiat Kaisu Riihimäki, puh 0400479275
            kaisu.riihimaki@gmail.com

           
           Taloudenhoitaja ja kotisivujen ylläpito Jorma Olli, puh 0505979968 
            jormaolli@gmail.com
             
                Varsinaiset jäsenet:  

                 Jorma Ollipuh 0505979968
                jormaolli@gmail.com

                Sirkka-Liisa Kuoppala puh 0504625792
                kuoppalasirkka66@gmail.com

                Marita Salo, puh 0503239890
                maritanposti@gmail.com   

                Kaisu Riihimäki, puh 0400479275
                kaisu.riihimaki@gmail.com

                Eino Mäkelä, puh 0500380478
                eino.makela@netikka.fi
                
                Martti Ahopelto, puh 0505489541
                ahopellonmartti@gmail.com
                              
                Varajäsenet:
                
                Risto Arola, puh 0414421353
                risto.arola@gmail.com

                
                Väinö Pukkila, puh 0404187700
                vaino.pukkila@gmail.com

                Taito Ikonen, puh 0503076518
                taito.ikonen@netikka.fi 
                                                     
                 Yhteydenotot myös sähköpostitse ruskan hallitukselle  ruska@ruskayhdistys.fi
                    
          Comments