Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Rekisterinpitäjä
Nimi
Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys r.y
Osoite
Ylisentie 1 A 9 60100 Seinäjoki
Muut yhteystiedot
www.ruskayhdistys.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Kaisu Riihimäki
Sihteeri
Osoite
Ylisentie 1 A 9 60100 Seinäjoki
Muut yhteystiedot
kaisu.riihimaki@gmail.com
Rekisterin nimi
SeinäjoennSeudun Ruskayhdistys ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä ovat Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry:n jäseniksi
hyväksymät henkilöt.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
• etu- ja sukunimi
• postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten
• sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
• vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero ja mahdollinen erikoisruokavalio
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
• jäseneksiliittymisvuosi (vuodesta 2010 alkaen)
• tiedot maksetuista jäsenmaksuista
Tapahtumien kuten vierailujen ja matkojen yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. ulkopuolinen matkanjärjestäjä tarvitsee. Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja ylläpidetään sähköisessä henkilörekisterissä kahden toimintavuoden ajan ja sen jälkeen ne hävitetään. Merkittävien tapahtumien kuten matkojen osallistujaluettelot arkistoidaan yhdistyksen arkistoon. Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.
Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sine ainoastaan luvan saaneille. Seinäjoen Seudun Ruskayhdistyksen sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Evästeitä käytetään käyttäjäkohtaisen tiedon ylläpitämiseen vierailun aikana, käyttäjien tunnistamiseen jäsenkirjautumisessa sekä analytiikan keräämiseen kävijöistä. Tavallisille vierailijoille sivusto toimii myös ilman evästeitä, mutta jäsenkirjautumisessa evästeet tulee olla sallittuna selaimessa.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöillä rahastonhoitaja ja sihteeri, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sihteeri ja rahastonhoitaja toimivat jäsenrekisterin yhteyshenkilöinä. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Yhteystiedot
Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys www.ruskayhdistys.fi
60320 Seinäjoki