Toimintakertomus 2014

Seinäjoen seudun Ruskayhdistys ry

Yleistä

Yhdistys kuuluu Suomen Ruskaliittoon, jonka puheenjohtaja on Pentti Kaukonen Oulusta. Toimintavuosi oli Ruskaliiton 40.vuosi, juhlavuosi, jonka päätapahtuma oli  Ruskaristeily Tukholmaan keväällä 2014. Liitolla oli vuoden 2013 aikana jäsenhankinta kisa jäsenyhdistyksille, jossa Seinäjoki menestyi hyvin ja saimme ylimääräisen toiminta-avustuksen palkintona.

Toimintavuosi oli yhdistyksemme kahdeskymmenesneljäs ja puheenjohtajana toimi Jorma Jouppila. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki, mutta jäseniä on myös lähikunnista.  Hallitus valitaan vuosittain ja kokouksissa ovat läsnä myös varajäsenet. Työ hallituksessa on ollut sujuvaa, ”demokraattista” ja toteuttamisvastuut ovat jakautuneet jäsenten kesken.

Hallitus

Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Jorma Jouppila, varapuheenjohtaja Hilkka Mustalahti, sihteeri Juhani Österholm, rahastonhoitaja Lilli Keski-Nisula, varsinaiset jäsenet Marja Tuula Saari, Terttu Kuivasmäki ja Jorma Olli sekä varajäsenet Elsa Boisman-Lehto, Raimo Huilla, Liisa Lahti-Nuuttila, Raili Isotalo ja Väinö Pukkila. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen jäsenillä oli ATK-koulutusta elokuun alussa Väinö Pukkilan opastuksella.

Ruskaliiton edustajakokouksessa olivat yhdistyksestä Hilkka Mustalahti, Terttu Kuivasmäki ja Lilli Keski-Nisula, joka toimi myös edustajakokouksen sihteerinä. Ruskaliiton hallituksessa ovat jäseninä olleet Jorma Jouppila, joka on myös liiton hallituksen jäsen, sekä varajäsenenä Hilkka Mustalahti.

Ikäneuvoston jäsenenä on ollut Jorma Jouppila. Liikuntatoimen kokouksissa ovat olleet kutsuttuina Sinikka Saarenpää, Raimo Huilla sekä Väinö Pukkila.

Toiminnan tarkastus

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Hilkka Tulisalo ja Irma Sippola sekä varalla Ritva Mattsson ja Sirkka-Liisa Keltamäki.

Jäsenistö

Toimintavuoden aikana jäsenistöön on tullut uusia jäseniä 39. Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 275. Maksamatta jättäneet jäsenet on poistettu jäsenluettelosta. Jäsenistö on hyvin aktiivisesti osallistunut erilaisiin tapahtumiin vuoden aikana. Jäsenmaksu oli         10€/ vuosi, josta Ruskaliitolla on suoritettu 1€/jäsen.

Varsinainen toiminta

Kerran kuussa kokoonnutaan kahvihetkeen Elinkeinotalon Trahteerissa, jossa paitsi kahvitellaan saadaan infoa tulevasta ohjelmasta. Joskus tilaisuuksissa on ollut ulkopuolisia asiantuntijoita.

Samoin on pyritty järjestämään jokin kulttuuri-, tutustumis- tai  vastaava tapahtuma.

Viikottaisia ovat olleet kuntokävelyt sekä kuntosalivuorot.

Seuraavassa toimintavuoden tapahtumia:

Tammikuussa 21 pv Maarit Joutilan alustus ” Liikunnan merkitys ikääntyvälle henkilölle”.

Helmikuun 20 pv oli yhdistyksen vuosikokous Elinkeinotalossa

Maaliskuussa Vaasassa tutustuimme Kuntsin museoon sekä taiteilija Laila Pullisen veistoksiin ja Vaasan teatterissa katsoimme lapualaisen kirjailijan  kirjoittaman näytelmän ”Välimatka”

Huhtikuussa osallistui Ruskaliiton 40v. risteilyyn 70 jäsentä. Liitto kustansi bussimatkan Helsinkiin. Risteilyn jälkeen kuului muiden yhdistysten edustajilta kommentteja,” miten teillä on niin mukavaa ryhmänä”, kun herätimme huomiota kokoontumalla yhteen ja pitämällä omaa viihdettä laivalla illalla virallisen juhlaohjelman jälkeen. Tulkoon mainittua, että Kvartettimme sai juhlassa ansaitut aplodit laulullaan!

28.4. Nordea-pankin tilaisuus kahvittelun kera Elinkeinotalolla.

Toukokuun 14 päivänä oli perinteinen ”leppoisa lenkki”  Jouppiskan estettömällä reitillä ja kodalla nautittiin makkarat.

”Jouppiska Soi” tapahtumaan toukokuussa osallistui ruskalaisia niin runsaslukuisesti, että yhdistyksemme sai palkintona 50 pakettia kahvia, josta on keitetty parit kahvit, mutta enin osa on jaettu arpajaispalkintoina syksyn tilaisuuksissa.

Kesäkuun 2. päivä oli vuorossa kotiseuturetki ”Seinäjoki tutuksi”, jossa oppaiden välityksellä tutuiksi tulivat sekä Peräseinäjoki että Ilmajoki. Yhdistys sponsoroi osan kustannuksista.

Elokuun 27. päivä suuntasi kaksi bussilta jäseniä tutustumaan Alahärmän Hunurijärveen. Elokuun lopulla oli vuorossa hallituksen ATK-koulutus.

Syyskuun 1. päivänä juhlittiin Suomen Ruskaliiton 40v juhlaa tarjoamalla jäsenillemme ohjelmallinen kahvitilaisuus ravintola Delissä. Ruskaliitto avusti tilaisuutta rahallisesti.

Syyskuussa päätettiin lähteä katsomaan Nabucco-ooperaa Tampereelle helmikuussa 2015.

26.9. Sarika Kivimäki kertoi ”Kaatumisseula” projektista Uimahalli-Urheilutalon kokoushuoneessa.

Lokakuun 30. päivä lähdettiin Tallinnaan katsomaan ”Ooperan kummitusta”.

Marraskuun 15. päivä oli vuorossa Seinäjoen teatterissa ”Romeo ja Julia” ja ruokailu Teeatteriravintolassa. Marraskuussa kirkon päivytysviikko.

Joulukuun kahvitilaisuudessa Näkökeskuksen optikko Jaakko Rasku kertoi ikääntyvän silmän sairauksista kahvituksen kera.

Joulujuhlaa vietettiin 17.12 Elinkeinotalon Trahteerissa. Yhdistys sponsoroi osaltaan jouluateriaa.

Vähän numerotietoja:

Kahvihetkissä on ollut keskimäärin 60-80 jäsentä.

Vaasan teatterimatkalla oli 50 jäsentä

Ruskaristeilyllä oli mukana 68 jäsentä.

Seinäjoen kiertoajelussa 92 jäsentä.

Liiton 40-v kahvituksessa Delissä 110 jäsentä.

Hunurinjärvellä oli 87 jäsentä mukana.

”Romeo ja Julia” 62 katsojaa

”Ooperan kummitus” 48 katsojaa.

Kirkonpäivytysviikolla 11 päivystäjää.

Joulujuhlassa 130 jäsentä

Keskiviikon kävelyillä on ollut keskimäärin 10-16 osallistujaa, syksyllä osallistuimme kaksi kertaa Esteettömän reitin talkoihin Hannu Salon johdolla. Kävelykertoja oli 27.

Kuntosalivuoroilla tiistaisin 6-8 ”ruskalaista” ja perjantaisin 17-28, kuntosaliviikkoja oli 27.

Yhteenvetona voidaan todeta toiminnan jatkuneen aktiivisena ja jäsenet ovat ottaneet yhdistyksemme omakseen. Vaikka liikunnastamme ”huoltakantanut” Raimo Huilla joutui sairauden takia jättämään meidän liikuttamisemme, olemme saaneet jäsenistämme uusia vertaisohjaajia kuntosaliin, ulkoiluun ja vesivoimisteluun, jotka edelleen huolehtivat siitä, ettemme jää liikkumattomiksi.

Kiitos kaikille aktiivisuudesta, joka jatkuu edelleen…