Toimintakertomus 2018

Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 28. toimintavuosi.
Yhdistys kuuluu Suomen Ruskaliittoon, jonka puheenjohtajana on Pentti Kaukonen
Oulusta. Liitolla on jäsenyhdistyksiä ympäri maata 17. Suurimmat ovat Oulun ja 
Seinäjoen yhdistykset. Toimintavuosi oli Ruskaliiton 44. vuosi.
Ruskaliitto on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka ei tällä hetkellä saa mitään
avustuksia yhteiskunnalta. Liitto on jakanut avustuksia  jäsenyhdistyksille, niiden
toiminnan aktiivisuuden ja jäsenmäärän perusteella. Liiton hallituksen yhtenä
jäsenenä on ollut Jorma Jouppila, varajäsenenä Raili Isotalo.

Seinäjoen Seudun Ruskayhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki, mutta jäseniä on
lähikunnista ja kauempaakin. Yhdistyksellä ei ole vakinaista ”kotipesää”, vaan
tarpeiden mukaan etsitään sopivia paikkoja. Elinkeinotalon Trahteeri on ollut
kahvitilaisuuksien kokoontumispaikkana vielä tarpeeksi suuri. Jäsenistöä on karttunut
useampana vuonna ilahduttavan runsaasti.
Yhdistyksen pankki on Oma Säästöpankki, Seinäjoki.

Hallitus
Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Jorma Jouppila, varapuheenjohtaja Raili
Isotalo, varsinaisina jäseninä Jorma Olli, Kaisu Riihimäki, Marita Salo, Eino Mäkelä,
Sirkka Kuoppala ja MarttiAhopelto  sekä varajäseninä Ulla Vuorenmaa, Taito Ikonen,
Risto Arola ja Väinö Pukkila. Hallitus valitsi sihteeriksi Kaisu Riihimäen sekä
rahastonhoitajaksi Jorma Ollin. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa.
Edustukset
Ruskaliiton  kokouksessa ei ollut yhteensattumien vuoksi tänä vuonna yhdistyk-
semme edustajaa .
Yhdistyksen edustajana Seinäjoen Vanhusneuvostossa tämän valtuustokauden on
Jorma Jouppila varalla Kaisu Riihimäki ja Seinäjoen liikuntatoimen kokouksissa
Väinö Pukkila.

Toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat Aune Kujanpää ja Lilli Keski-Nisula
sekä varalla Marketta Paikkala ja Hilkka Tulisalo .
Jäsenistö

Toimintavuoden aikana yhdistykseemme liittyi 63 uutta jäsentä. Vuoden lopulla
jäsenmaksun maksaneita oli 317 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä oli 18
ja heidät on poistettu rekisteristä. Jäsenistöllämme on hyvin kattavasti sähköposti-
osoitteita, n. 300, mikä helpottaa ja nopeuttaa tiedottamista. Tiedotuslehtiämme olivat
Ilkka ja Epari. Jäsenistö on edelleen hyvin aktiivisesti osallistunut tapahtumiimme
vuoden aikana. Jäsenmaksu oli 15 euroa/kalenterivuosi, josta Ruskaliitolle oli
maksettu 1€/jäsen. Yhdistys ei saa avustusta kaupungilta. Vuonna 2018 saimme
anomuksemme perusteella avustusta 5000 € Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskukselta (STEA)

Varsinainen toiminta
Elinkeinotalon Trahteeriin on kokoontunut (n 100-120 osallistujaa) kuukauden 1.
maanantain kahvihetkeen. Näihin on usein saatu erilaista ohjelmaa, tietopaketteja ym.
ja aina infoa tulevasta. Viikottain toistuvina ovat olleet kävelyretki keskiviikkoisin
(10-25 osallistujaa) ja perjantaisin kuntosalivuorolla (20-25henkilöä), jossa
vertaisohjaajina ovat olleet Jorma Olli, Juhani Kujala, Rauno Koivunen sekä  Eino
Mäkelä.
Kuukausittain on pyritty järjestämään mielenkiintoisia  esityksiä, retkiä tai vastaavaa.

Tammikuussa oli kahvitilaisuudessa esittelemässä työtänsä, ikäihmisten
kulttuurikoordinaattori Satu Kokkoniemi. 11.1.18 katsoimme Tampereen Teatterissa
Cats-musikaalin, 100 jäsentä osallistui. Seinäjoen kaupunginteatteri kutsui
tutustumaan tulevaan ohjelmistoonsa, 23 osallistujaa.

Helmikuussa  kahvitilaisuudessa urheiluliikkeen edustaja esitteli liukuesteitä ja
Rokotetutkimus keskuksesta esiteltiin hepatiittirokotetta. Tutkimukseen osallistui
useita jäseniämme. Vuosikokous pidettiin 13.2 Sedu Kirkkokadun auditoriossa ja
osallistujia 53

Maaliskuun kahvitilaisuudessa esiteltiin Ruskan pankin, Oma Sp:n toimintaa,
mm.pankin jäsenkerhon toimintaa. Mielenkiintoinen vierailu eduskunnassa 6. ja 7.2
ja osallistujia 110. Esittelijöinä Eduskunnan Puhemies Paula Risikko ja Kansanedustaja Harry Wallin.

Huhtikuun kahvitilaisuudessa esiteltiin tulevaisuuden ikäihmisten nettihanketta,
@geing Online. Sovellus edistää kotona asuvien ikäihmisten netin käyttöä ja
osallistumista sen eri toimintoihin.

Toukokuussa 24.5. olimme mielenkiintoisella sokkomatkalla Lapualla, Isokyrössä,
Vaasassa, osallistujia 60. Kuun lopussa, 28.5 teimme  perinteisen Joupiskan  retken
uudelle Sirius-kodalle, osallistujia 60.

Elokuussa  teimme keskiviikon kävelyn tilalla patikkaretken Paukanevalle.
Kävelijöitä kauniissa ilmassa oli 40. Kuvia kotisivuilla.

Syyskuu, 3-7.9 teimme hienon ruskaretken Saariselälle. Siellä nautimme yhdessä-
olosta, Lapin luonnosta ja kulttuurista museo- ja luontokeskus Siidassa.
Saimme patikoinnilla jopa lähikontaktin Kuukkeli-lintuun. Ilmakin suosi meitä.
Matkalla mukana 90 jäsentä.
Kahvitilaisuudessa Satu Kokkoniemi esitteli kaupungin järjestämää kulttuuriohjelmaa
vanhusten viikolla ja Rokotetutkimus esitteli influenssarokotusta.Osallistuimme pariinkin otteeseen Joupiskan portaitten rakentamis talkoisiin 
mukana oli 20 jäsentämme
Lokakuu, kahvitilaisuudessa Iina Peura kertoi Härmän Liikenteen uusista ja
vanhoista kaupunkiliikenteen järjestelyistä. STEA:n avustuksella oli järjestetty matka
Kuortaneen Urheiluopistolle 9.10, hauskaa liikuntaa, hyvä ruokaa ja esitelmä
ikäihmiselle tärkeästä hyvinvoinnin hoitamisesta. Osallistujia 77.

Marraskuu, teatteriretki Vaasaan, Myrskyluodon Maija-esitystä katsomassa sekä
paluumatkalla Närpiössä Linds Kök-kasvihuoneravintolassa erittäin hyvällä
päivällisellä, matkassa mukana 60 jäsentä. 
STEA:n avustuksella olimme runsaalla pikkujouluaterialla Härmän Kylpylässä 
ja lääkäri Tommi Koivun mielenkiintoinen luento, 172 osallistujaa.

Joulukuun kahvitilaisuudessa joimme yhdistyksen tarjoamat joulutorttukahvit ja
saimme kuulla härmäläisten Runosaappaiden hienon runokokoelman ihmisen
elämänkaaresta.
Koko syksyn kahvitilaisuuksissa lauloimme myös yhdistyksen uudesta lauluvihkoista
jonka laulattavat jäsenemme ovat koonneet.

Tässä on kooste vuoden 2018 toiminnasta.
Kiitos kaikille runsaasta osallistumisesta kaikissa tapahtumissa!